وردپرس 4.8.2

وردپرس 4.8.2
روزهای زیادی از انتشار وردپرس 4.8.1 نگذشته است که امروز وردپرس 4.8.2  برای رفع مشکلات امنیتی مهم منتشر گردید. همچنین علاوه بر رفع مشکلات امنیتی وردپرس 4.8.2 شامل رفع 6 مشکل دیگر نیز بوده است. وردپرس 4.8.2 مشکلات رفع شده به شرح لیست زیر می باشد که در وبسایت wordpress.org منتشر گردیده است:-   $wpdb->prepare() can create unexpected and unsafe queries leading to potential SQL injection (SQLi). WordPress  core is not directly vulnerable to this issue, but we’ve added hardening to prevent plugins and themes from accidentally causing a vulnerability. Reported by Slavco A cross-site scripting (XSS) vulnerability was discovered in the...

اطلاعیه مهم در رابطه با انتقال وب سایت و تغییر شرایط بروزرسانی محصولات و پشتیبانی رد کردن