تغییر فونت وردپرس باMW Font Changer

تغییر فونت وردپرس
یکی از بهترین مواردی که می تواند در ظاهر سایت تغییر چشم گیری بگذارد و موجب زیبایی قالب وب سایت از دید کاربران شود استفاده از فونت های زیبا و استاندار است که ضمن حفظ زیبایی و افزایش زیبایی موجب راحتی خوانایی مطالب سایت و رضایت کاربران می شود. اگر در سایت وردپرسی خود از فونتی استفاده میکنید که استاندارد نیس و موجب اذیت چشم می شود فرصت آن رسیده که به آسانی و با خیالی راحت فونت قالب سایت خود را تغییر دهید . برای تغییر فونت شما باید با css آشنا باشید و از طریق فایل استایل اقدام به...

اطلاعیه مهم در رابطه با انتقال وب سایت و تغییر شرایط بروزرسانی محصولات و پشتیبانی رد کردن