آموزش html – عناصر

آموزش html
آموزش html سلام . وقت بخیر با بخش چهارم آموزش html در خدمت شما هستیم. تا آخر با ما همراه باشید. عناصر HTML یک عنصر یا المنت  HTML معمولا شامل یک تگ شروع و تگ پایان است. که بصورت زیر می باشد . <tagname/>متن شما که نوشته می شود<tagname> عنصر HTML همه چیز را از تگ شروع به تگ پایان سوق می دهد: مانند : <p>My first paragraph.</p>   End tag Element content Start tag <h1/> My First Heading <h1> <p/> My first paragraph <p>  <br> عناصر HTML بدون محتوا عناصر خالی نامیده می شوند. عناصر خالی یک...

اطلاعیه مهم در رابطه با انتقال وب سایت و تغییر شرایط بروزرسانی محصولات و پشتیبانی رد کردن