فعال و غیر فعال کردن افزونه در دیتابیس جوملا

فعال کردن پلاگین ها در جوملا
فعال کردن پلاگین از دیتابیس جوملا   اگر شما نیز از سیستم مدیریت محتوای جوملا استفاده می کنید ، حتما در طول استفاده یک بار نیز به مشکل غیرفعال شدن ناگهانیافزونه یا پلاگینی و یا کامپوننتی در جوملا برخورده اید. متاسفانه بدلیل بیشتر نبودن سطح علمی برخی کاربران در استفاده از جوملا ، ممکن است این اتفاق برای هر کسی بیافتد. همانطور که برای ما نیز اتفاق افتاده است و ما عاری از این خطاها نیستیم و هرچیزی یک بار اولی دارد. حال به ادامه آموزش مراجعه می کنیم ، زیاد سخت نیست و...

اطلاعیه مهم در رابطه با انتقال وب سایت و تغییر شرایط بروزرسانی محصولات و پشتیبانی رد کردن