بهینه سازی و کاهش حجم دیتابیس وردپرس

بهینه سازی حجم دیتابیس در وردپرس
آموزش بهینه سازی و کاهش حجم دیتابیس در وردپرس در سایت وردپرسی خود ممکن است که تا به امروز با بالارفتن بی رویه و غیر قابل کنترل حجم دیتابیس مواجه شده باشید. دلیل رخ دادن این اتفاق و افزایش بی رویه میزان حجم دیتابیس اصلا پیچیده و ترسناک نیست و شما میتوانید با یک مدیریت آسان به سادگی از رخ دادن این مورد جلوگیری کنید. کاهش حجم دیتابیس وردپرس مواردی که میتوانندحجم دیتابیس سایت شما را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش دهند عبارتند از : رونوشت ها ، محتوای نگهداری شده در زباله دان...