افزونه Easy Watermark و استفاده از آن

واترمارک تصاویر در وردپرس
افزونه Easy Watermark یکی دیگر از طرفداران سیستم مدیریت محتوای وردپرس هنرمندان و عکاسان می باشند که برای انتشار کارهای هنری خود از این سیستم استفاده می کنند. با توجه به اینکه هنرمندان و عکاسان از سایت ها خود برای انتشار تصاویر اصل ، که توسط خود آن ها ثبت شده اند استفاده می کنند در این میان افرادی سود جو پیدا می شوند که اقدام به کپی برداری از تصاویر آنها و استفاده از تصاویر می کنند. افزونه Easy Watermark یکی از راهکارهای جلوگیری از سود جویی افراد استفاده از واترمارک می باشد . واترمارک...

اطلاعیه مهم در رابطه با انتقال وب سایت و تغییر شرایط بروزرسانی محصولات و پشتیبانی رد کردن