آموزش html – عناصر

آموزش html
آموزش html سلام . وقت بخیر با بخش چهارم آموزش html در خدمت شما هستیم. تا آخر با ما همراه باشید. عناصر HTML یک عنصر یا المنت  HTML معمولا شامل یک تگ شروع و تگ پایان است. که بصورت زیر می باشد . <tagname/>متن شما که نوشته می شود<tagname> عنصر HTML همه چیز را از تگ شروع به تگ پایان سوق می دهد: مانند : <p>My first paragraph.</p>   End tag Element content Start tag <h1/> My First Heading <h1> <p/> My first paragraph <p>  <br> عناصر HTML بدون محتوا عناصر خالی نامیده می شوند. عناصر خالی یک...

جشنواره عیدانه ایرانی تم شروع شد. 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات تنها تا 13 فروردین 1398 رد کردن